Đào tạo chuyên môn 1-1 tại cơ sở / online
Đào tạo chuyên môn 1-1 tại cơ sở / online

Đào tạo 1-1, online mang tính chuyên sâu được áp dụng với các chủ spa, clinic, chủ các cơ sở da liễu. Tất cả những kiến thức, kỹ năng cần thiết sẽ được chuyên viên đào tạo của Décaar truyền đạt một cách rõ ràng nhất, đảm bảo học viên chắc chắn nắm rõ và có thể áp dụng vào công việc.

Các đào tạo chuyển giao khác
Webinar đào tạo kiến thức chuyên môn với giảng viên quốc tế

Hội thảo trực tuyến của Décaar được ra đời với mục tiêu: Xoá bỏ cản trở địa lý trên con đường TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA DA LIỄU.

Đăng ký hợp tác kinh doanh

Vui lòng Đăng ký để nhận thông tin Chính sách bán hàng