Các liệu trình được chuyển giao qua 2 hình thức:

Trực tiếp hoặc Trực tuyến thông qua video ghi hình & đào tạo từ Chuyên gia của DÉCAAR

Webinar đào tạo kiến thức chuyên môn với giảng viên quốc tế
Hội thảo trực tuyến của Décaar được ra đời với mục tiêu: Xoá bỏ cản trở địa lý trên con đường TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA DA LIỄU.
Xem thêm
Workshop đào tạo lý thuyết kết hợp thực hành
Xem thêm
Đào tạo chuyên môn 1-1 tại cơ sở / online
Xem thêm
Đăng ký hợp tác kinh doanh

Vui lòng Đăng ký để nhận thông tin Chính sách bán hàng